top of page
Search

CONVERSATIONS ON THE ASCENSION OF CHRIST YR ESGYNIAD CRIST

Updated: May 15, 2021The Ascension of Jesus Christ into heaven is one of the most important events and concepts in Christian theology. The ascension shows Jesus returning to his Father in his physical, resurrected, body. So why is the event so poorly understood? Why does it not take more of a centre stage in the life of the Church?


Here, we discuss the theological importance of Christ's Ascension for Christians. Have a listen and join us on *Thursday, May 13, 7.30 pm* for a live conversation! All are welcome!
Yr Esgyniad Iesu Grist i'r nefoedd yw un o'r digwyddiadau a chysyniadau pwysicaf mewn diwinyddiaeth Gristnogol. Mae'r Esgyniad yn dangos Iesu'n dychwelyd i'w Dad yn ei gorff corfforol, atgyfodi. Felly pam mae'r digwyddiad yn cael ei ddeall mor wael? Pam nad yw'n cymryd mwy o lwyfan canol ym mywyd yr Eglwys?


Yma, trafodwn bwysigrwydd diwinyddol yr Esgyniad Crist i Gristnogion. Gwrandewch ac ymunwch â ni *ddydd Iau Mai 13, 7.30 pm* am sgwrs fyw! Mae croeso i bawb!

1 comment
bottom of page